/>
loading...

Pengertian Chauvinisme

Pengertian Chauvinisme


Arti chauvinisme adalah :

Pengertian Chauvinisme adalah suatu kesetiaan untuk pihak atau kepercayaan tanpa inginkan mempertimbangkan pandangan beda sebagai alternatif. Chauvinisme ini adalah sikap yang melulu percaya dan memandang satu pandangan saja tanpa memikirkan baik buruknya pandangan lainnya. Istilah kata chauvinisme ini sudah tidak sedikit digunakan semenjak tahun 1960 yang adalahpandangan agresif yang dipunyai oleh kaum lelaki terhadap wanita. Istilah ini sampai kini tetap dipakai namun hanya sejumlah orang saja yang mengenal dan mengetahui makna sebenarnya.

Chauvinisme berasal dari seorang vigur fiktif mempunyai nama Nicolas Chauvin yang adalahseorang tentara setia Napoleon Banoparte. Sekalipun Napoleon dilemparkan dan kalah tetapi Chauvin tetap setia kepadanya. Setelah tersebut istilah chauvinisme dipakai sebagai seseorang yang mempunyai pandangan sama laksana chauvin. Dengan demikian, definisi chauvinisme adalah sebuah pandangan ingin bersikap loyal atau pandangan seseorang yang setia terhadap sebuah hal. Di samping chauvinisme, ada pun pandangan chauvinisme nasionalisme.

Chauvinisme nasionalisme adalah suatu pandangan seseorang yang percaya untuk negaranya bahkan rela berkorban demi pandangannya tersebut. Seseorang yang memilih partai chauvin maka dia paling yakin terhadap partai politiknya atau dia paling fanatik. Chauvinisme dalam konteks politik ataupun negara dapat membuat seseorang guna menyerang siapa saja yang menyokong partai yang bertolak belakang atau mempunyai pandangan yang berbeda. Pendek kata, definisi chauvinisme adalah pandangan seseorang tentang sebuah hal yang dirasakan sangat urgen atau dia sangat ekstrem terhadap pandangan tersebut.

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...