/>
loading...

Pengertian Bargaining

Pengertian Bargaining


Arti bargaining adalah :

Pengertian bargaining adalah suatu posisi tawar barang atau jasa. Bargaining mesti dilaksanakan lebih dari satu orang, jadi paling tidak ada dua orang yang bertransaksi (penjual dan pembeli). Jika melulu satu orang pastinya tidak bisa. Contoh bargaining yang tidak sedikit terjadi adalah di pasar. Dalam sebuah jual beli, yang mempunyai hak bargaining lebih tinggi adalah pembeli. Sedangkan penjaja akan mengimbangi bargaining pembeli supaya terjadi bargaining yang positif.

Pengertian bargaining adalah penawaran atau perjanjian tukar menukar barang ata jasa. Bargaining bersangkutan dengan perniagaan dimana ada pengamalan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengerjakan pertukaran barang atau jasa. Dengan perjanjian itu maka kedua belah pihak dapat dengan leluasa untuk mengerjakan tawar menawar harga. Dalam perniagaan dikenal dengan bargaining positif atau posisi tawar menawar. Tawar menawar atau bargaining ini nyaris selalu terjadi pada ketika jual beli atau pertukaran barang atau jasa berlangsung.

Pengertian bargaining adalah tawar menawar yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu penjaja dan pembeli dalam jual beli atau pertukaran barang. Dalam kehidupan sehari-hari, bargaining ini paling sedikit dipakai namun yang tidak sedikit digunakan adalah kata tawar menawar. Bargaining ini akan dilaksanakan oleh penjaja dan pembeli dimana andai salah satu pihak mempunyai bargaining positif maka dia berhak untuk memungut keputusan terhadap pihak beda yang mempunyai posisi bargaining rendah.

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...