/>
loading...

Pengertian Agraris

Pengertian Agraris Adalah

Pengertian Agraris Adalah : 

Indonesia adalah salah satu negara agraris. Pengertian agraris ialah sektor pertanian atau warga yang mayoritasnya mempunyai mata pencaharian pada sektor pertanian. Kata agraris paling populer di masyarakat, sekalipun mereka tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Agraris bersangkutan erat dengan pertanian tak berbeda dengan maritim. Agraris bersangkutan erat dengan pertanian sementara maritim bersangkutan dengan laut atau perairan.

Pengertian agraris adalah suatu suasana dimana profesi warga yang terdapat di sebuah negara sebagaian besarnya ialah bertani. Pertanian menjadi sektor yang utama dalam negara agraris sebab penduduknya bekerja sebagai petani. Pertanian ialah hal utama pada negara agraris dengan sumber daya alam yang bermacam-macam. Untuk negara agraris, warga yang bekerja sebagai petani dan sektor pertanian adalahkontributor dalam menyerahkan peran yang paling penting untuk masyarakatnya.

Negara Agraris ialah negara yang perekonomiannya bergantung atau diitopang oleh sektor pertanian. Agraris menggambarkan wilayah yang tidak sedikit dipakai guna bertani guna penduduknya. Di Indonesia, penduduknya lebih tidak tidak banyak menjadi seorang petani dibandingkan dengan profesi lainnya. Hal ini sebab tidak tidak banyak lahan yang dimanfaatkan oleh warga guna bertani. Contoh negara agraris merupakan Thailand, Vietnam, Filipina, India, Brazil, China, Afrika dsb.

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...