/>
loading...

Hälsa och livslängd då och nu - på gott och ontVilka har tänkt på att sedan småbrukarsamhället allt mer försvann och den moderna civilisationen tog över så blev folk sjuka och sjukare och något stopp verkar ses inte i utvecklingen? ..trots att vi idag har tillgång till läkemedel som överhuvudtaget inte fanns på t.ex. 1800-talet.

Att vi ändå har många gamla idag som är klara och har nått hög ålder kan vi nog se som att amningen när de var barn fortskred amningen längre än idag, och de hann etablera ett starkare immunförsvar innan fast mat introducerades.

Det åts mer av det jorden gav, mindre av kött och mejeri, bekämpningsmedel fanns knappt, manipulerat kromosomstinnt spannmål med sina skadeverkningar var inte påfunna än. Vacciner som sprutades in i blodet hos små barn med outvecklat immunförsvar fanns inte. Vitt raffinerat socker fanns inte. Att många blivit äldre idag beror på att vi kan behandla sjukdomar med olika läkemedel som inte fanns förr.

(se ett tillägg sist i detta inlägg vilka sjukdomar som var vanliga och som folk dog av på 1800-talet i Sverige)

Det moderna civiliserade samhället

Idag ser man sjukdomar som något normalt som man ska ha, och att man en gång i framtiden ska gå bort i någon sjukdom är självklart...nej det är inte självklart, men någonstans på vägen in i det civiliserade samhället blev det fel...

Det stora felet är högst troligt att vi gått emot naturen i vårt levnadssätt...men få är medvetna om det och andra vill inte alls lyssna på den teorin, utan slåss med näbbar och klor för den uppfattning de har, som inte kan rubbas vilka bevis som än läggs fram...
Man förlitar sig på vården som man tror ska bota och ta bort allt ont som kommer i vägen, att läkemedelsbolagen ska ta fram någon ny revolutionerande medicin som botar allt...men ack vad man bedrar sig, det är bara lindring eller "plåster på såren" som ges, för att dölja och som tar bort kroppens varningstecken på att något är galet...

Själv undrar jag om mänskligheten i västvärlden någonsin kommer att få en insikt i vad som görs fel i levnadssättet...kanske om 200-300 år eller så...så pass djupt rotad och etablerad är "fellevnaden" ...den fellevnad som är självklar och fullt naturlig för det stora flertalet...tyvärr.

Under tiden kämpar vi andra på med upplysning om hälsa och leverne till den lilla skara som vill lyssna, lära och förstå...de andra lyssnar inte eller kämpar emot och ser helst att "budbäraren skjuts" på plats för att få tyst på ord och tankar som inte "passar in"...
Läkemedel som inte fanns

Man ska tänka på att de mediciner/läkemedel som t.ex. penicillin, antibiotika, kortison, insulin, febernedsättande läkemedel,luftrörsvidgande medicin,med mera som vi har idag för att upprätthålla livet, fanns inte förr - På 1800-talet var följande sjukdomar ofta förknippade med döden:

Bistick, blodförgiftning, barnsängsfeber, astmatiska besvär, diabetes, difteri, dragsjuka (förgiftning av dåligt spannmål, brännsjuka (feber), tyfus, infektioner, inflammationer, kallbrand, kikhosta, tuberkulos, lunginflammation och annan sot i olika former, mässling (1861-1890 dog 33 000 i Sverige), scharlakansfeber (utbredd och elakartad, under åren 1850-1890 var dödligheten 30 %), smittkoppor (10 % dödlighet), vattensot (ödem), kolera (1834 insjuknade 25 000 varav hälften dog), dysenteri (akut tarminfektion),skärva (magsjukdomar), m.fl.

Kanske inte undra på att medelåldern var bara runt 40 år och många dog av sjukdomar man idag enkelt kan behandla, men jag är övertygad om att "måendet" i sig var bättre då än nu...

En annan anledning till kortare livslängd och svält på 1800-talet

I början av 1800-talet genomgick jordbruket i Sverige den så kallade "skiftesreformen". Jordbruket hade tidigare varit förlagt till mängder av små jordplättar i trakterna kring byarna. Men i samband med skiftesreformen omfördelades byarnas jord och slogs ihop till större stycken.

De gamla byarna splittrades och många hus brändes ner för att endast en stor markägare skulle husera och bruka marken, vilken ofta hade sitt hus i utkanten av de nya ägorna. Folket fick flytta in till städerna för att bo och jobba eller ut på den omkringliggande landsbygden för att odla upp en ny bit mark...

Michael Håkansson/

*Missa inte bokrean där du hittar mina populära böcker till rejält nedsatta priser!

Bokrean hittar du här: Hälsotillståndet
Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...