/>
loading...

IBD - Inflammatorisk tarmsjukdom - 2 sjukdomar - Crohns sjukdom och Ulcerös kolit

IBD - Irritated Bowel Disease

Är IBD och IBS samma sak? Nej, det är det inte. Några av symtomen är likartade. Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) består av två sjukdomar - Crohns sjukdom och Ulcerös kolit.Ulcerös kolit är en kronisk sjukdom i tjocktarmen. Sjukdomen kännetecknas av inflammation och sår i tjocktarmsslemhinnan. Mycket små öppna sår eller sår bildas på ytan inuti tarmen, där de blöder och producerar pus och slem. Eftersom inflammationen gör tjocktarmen behöver tömmas ofta, är symtom är oftast diarré (ibland blodig) och ofta krampartad buksmärta.
Crohns sjukdom kännetecknas som en kronisk sjukdom som orsakar inflammation i mag-eller gastrointestinala (GI) området. Även om det kan innebära något område av mag-tarmkanalen från munnen till anus, är det oftast tunntarmen eller tjocktarmen som drabbas.

En studie från 2005 fann att de flesta människor (55 %) med Crohns även har celiaki. Man drog slutsatsen att Chrons sjukdom visar en strikt överensstämmelse med celiaki, och att detta samband bör hållas i åtanke när ett nytt fall av celiaki diagnostiseras Det finns också en ökad förekomst av Crohns hos personer med celiaki.

Det är mycket viktigt att personer med Crohns följer en glutenfri diet. En läkare som forskat i detta säger ”oavsett vad alla testresultat säger, så känner jag mig inte tillfreds att patienter med IBD äter gluten”.En patient med Irritable Bowel Syndrome (IBS) beskrivs som antingen: diarré -IBS (IBS-D), förstoppnings -IBS (IBS-C) eller blandad IBS (växlande avföringsmönster) (IBS-A). Till skillnad från IBD, är att colon irritabile inte orsakar någon inflammation eller förändringar i tarmvävnad eller ökar risken för kolorektal cancer. Väldigt många kan hantera sin IBS genom att ändra din kost, livsstil och stress.

IBD-symptom kan vara:

*Lösa, rinnande eller frekventa avföringar
*Buksmärtor och kramper
*Feber (låg)
*Rektal blödning (blod i avföring vid toalettbesök)
*Aptitlöshet
*Hudsår eller irritationer på ben eller armar
*Ledsmärta eller stelhet
*Viktminskning
*Huvudvärk-Migrän*


*År 2013 gjordes en studie runt celiaki och IBD samt kopplingen till migrän. I studien ingick 502 personer, 188 med celiaki, 111 med inflammatorisk tarmsjukdom, 25 med glutenkänslighet och 178 friska kontrollpersoner.

Resultaten visade att kronisk huvudvärk rapporterades hos 30 % av personer med celiaki, hos 56 % av dem som var glutenkänsliga, och av 23 % av dem med inflammatorisk tarmsjukdom, och hos 14 % ur kontrollgruppen med friska personer. Forskarna skrev: ”Framtida studier bör också testa migränpatienter för celiaki, särskilt de med svåra och behandlingsresistent huvudvärk”.

Vissa personer som får diagnosen IBD har senare fått besked att de har celiaki. Personer med IBD som fått besked på blodprover (ej 100 % tillförlitliga) att de inte är glutenintoleranta, har dock märkt att genom att ta bort gluten ur kosten så bidrar detta till att minska en del av deras symtom på IBD symptom och ibland helt.

Eftersom IBD är en autoimmun sjukdom, kanske man automatiskt väljer att ta bort gluten ur kosten, eftersom det har samband med autoimmuna sjukdomar. En nyligen genomförd studie av inflammatorisk tarmsjukdom fann att anti-tTG ökades vid inflammatorisk tarmsjukdom vilket ofta ses vid tarmsjukdomar.

Ungefär 2/3 till 3/4 av patienter med Crohns sjukdom kom-mer så småningom opereras som en del av den terapeutiska behandlingen av sin sjukdom. Medan 25 % till 40 % av patienter med Ulcerös kolit kommer att behöva operation. Vissa patienter med Ulcerös kolit väljer att genomgå en operation för att klara av kroniska, allvarliga symtom.


I statistiken kan man ana att den stora modifikationen/förädlingen av vetet med start år 1901 som gav ett nytt vete med högt genom (kromosomtal), blev var mans mat och billig mat. Utbredningen av detta nya vete började redan på 1920-talet ta fart över landet och därefter exploderade marknaden och plötsligt fanns vetet med överallt och i väldigt mycket mat med mängder av sjukdomar i spåren.

Ett exempel: Under krigsåren 1939-1945 odlades vetet i mindre skala och konsumtionen i landet sjönk vilket bla ledde till att intagning på mentalsjukhus för psykiska besvär sjönk drastiskt, personal permitterades och sjuksängar stod tomma. När kriget var slut och odling och konsumtion ökade, ökade återigen intagning, sängplatser fyllde upp och personal återanställdes. (se en närmare redogörelse för detta i bok 3 i serien "Gluten och mjölk)

Beträffande tjocktarmscancer: Det har visat sig att människor som har IBD också har en större risk att få tjocktarmscancer. Men detta betyder inte att alla IBD-patienter kommer att få tjocktarmscancer.

Dagens metoder att screena för tjocktarmscancer innebär att fler människor kan få diagnosen tidigare och behandlas framgångsrikt.

Vill du veta mer om kostens betydelse för moderna sjukdomar? Läs då böckerna i trilogin "de vita gifterna-Gluten och mjölk" som går ordentligt på djupet i ämnet. Du hittar böckerna här: Sundhetsbutiken
Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...