/>
loading...

Läkemedelsverket gömde tusentals ”intolerabla biverkningar” från ADHD-droger!

En ny rapport avslöjar att Läkemedelsverket har dokument om tusentals fall av “intolerabla biverkningar” från ADHD-droger i Sverige bara för 2012. Det är biverkningar som inte rapporterats till biverkningsregistret. Man har helt enkelt gömt och glömt dem – utan några som helst åtgärder.

Vi pratar här om de fall där svenska psykiatriker trosvisst skrivit ut Ritalin, Concerta och Strattera, det ena efter det andra, bara för att till sist konstatera att det inte fungerade. Man kunde inte höja dosen mer för att upprätthålla drogeffekten, skadeverkningarna blev alltför stora.

I ett sista desperat försök vill man då skriva ut rent amfetamin (metamin, amfetamin). Men för att göra det måste förskrivande psykiatriker i varje enskilt fall ansöka om licensgodkännande från Läkemedelsverket. För att få detta godkännande måste man beskriva hur illa det fungerat med Ritalin, Concerta och Strattera. Och det har runt 300 psykiatriker gjort år 2012.

I hela 1700 fall (nya och förnyade) har man begärt att få skriva ut amfetamin eftersom Concerta, Ritalin och Strattera fungerat så dåligt – med massor av ”intolerabla biverkningar”. Och eftersom i stort sett varje patient fått skador från fler än ett av de olika pillren uppgår det faktiska antalet ”informella biverkningsrapporter” som psykiatriker lämnat in i dessa ansökningar till det mångdubbla.

Här är några av de skador som patienter drabbats av:

Strattera … högt blodtryck, Ritalin … biverkningar i form av isoleringstendens … känslomässigt avstängd … panikångestattacker.”
”Prövat … Concerta, Ritalin … Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall av Strattera.”
”Concerta i hög dos … ångest och nedstämdhet, högt blodtryck … Ritalin alltmer dysforisk sinnesstämningsmässigt, hopplöshet, trötthet …”
”Concerta omväxlande med Equasym … blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk.”
”Concerta … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … Ritalin … huvudvärk och humörsvängningar.”
”Concerta men fick förhöjd ångest. Även provat Ritalina men fick förhöjd pulsfrekvens och andningssvårigheter. Strattera hade ingen effekt.”
”Har provat flertal metylfenidat-preparat (Concerta, Ritalin) med svåra biverkningar som följd. Även provat Strattera med svåra biverkningar.”
”Metylfenidat i form av Concerta och Ritalin … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.”
”Concerta … Ritalin … Allt jämnt kvarstående koncentrationssvårigheter och i takt med ökande dos mer påträngande biverkningar.”
”Concerta. Ingen effekt. Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv … Ritalin … buksmärtor.”
”Concerta … betydliga biverkningar framförallt när effekten avtog … kallsvettig, fick frossa, ångest och suicidtankar … likadant på Ritalin. Strattera … orolig, fick ångest och kände sig som i ett rus.”
”Har provat Concerta, Ritalin, Strattera och Voxra. Samtliga har givit intolerabla biverkningar.”
” … aggressiv vid intag av Metylfenidat … Strattera … resulterade i oacceptabel hjärtklappning.”
”Concerta och Ritalina som båda gav intolerabla biverkningar i form av humörsvängningar, nedstämdhet, ångest och oro … prövat Strattera som även den i modesta doser gav intolerabla biverkningar och helt utebliven effekt.”
”Provat andra metylfenidat men dålig effekt & försämrats av dessa … inlagd på tvångsvård efter suicidförsök.”
”Strattera … oacceptabel biverkning i form av aggressivitet … Concerta med gränspsykotiska biverkningar.”
”Ritalin och Concerta men tyvärr fått svår ångestförstärkning av dessa preparat.”
Prövat metylfenidat … men mycket svår ångest då läkemedlet gått ut på eftermiddag/kväll. Prövat atomoxetin utan effekt men svår ångest som biverkan.”
”Ritalin … ångestpåslag, svettningar … Concerta fått depression, ilska och känsla av att vara iakttagen.”
”Strattera … så småningom … mer och mer uppvarvad och okoncentrerad… Concerta … ännu mer uppvarvad och okoncentrerad och blev aggressiv … Ritalin … fungerade … effekten försvann … Medikinet … uppvarvad och agiterad.”
”Concerta och Medikinet … ökad ångest … av Concerta … även blivit lite paranoid … Strattera, förfärligt illamående.”
” … tilltagande livsleda och självmordstankar som prompt försvunnit bara 2 dagar efter att … slutat med Concerta.”

Läkemedelsverket har berättat för ansvariga sjukvårdspolitiker att man gör en högprioriterad ”säkerhetsuppföljning” av den exploderande förskrivningen av Concerta och Ritalin. Det har visat sig vara en ren bluff. Myndigheten har inte gjort något alls. Inga som helst åtgärder har vidtagits.
Vad man däremot har gjort är att gömma dessa tusentals ”intolerabla biverkningar”.

Läs rapporten ”Skador från ADHD-droger" – en granskning av Läkemedelsverkets säkerhetsuppföljning” av skribenten Janne Larsson:
http://jannel.se/LV.ADHD.droger.pdf

En skrämmande utveckling för att underhålla ett system med medicinering på felaktiga grunder när tydliga indikationer finns att det ofta är kostrelaterade problem bakom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning...

*Vill du läsa och lära mera ingående vilken roll kosten spelar vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och det kallas i dagligt tal kallas bokstavssjukdomar? Då ska du läsa "Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter" (2017). I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken som är ett utmärkt komplement.

Du hittar böckerna här: Hälsotillståndet
Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...