/>
loading...

Gluten - exorfiner - opioider - omega3 - autism


I modern tid föds allt fler barn med antikroppar överförda av modern under graviditeten som burit på en skadad och läckande tarm. Detta har pågått under lång tid, under åtskilliga generationer sedan den genetiska modifieringen av spannmålet började för mer än 100år sedan, och då framförallt vetet för att få en större härdighet och högre avkastning


Det finns övertygande bevis för att allergier mot vissa livsmedel kan bidra till autism. Påverkan från gluten och kasein är bevisligen kopplade direkt till autism. Dessa proteiner är svåra att smälta och, speciellt om de införs mycket tidigt i livet, och kan utlösa en allergi. Peptider, vilka är små fragment av dessa proteiner, kan verka direkt i hjärnan genom att efterlikna kroppens egna naturliga opioider som t.ex. endorfiner eller enkefaliner (i hjärnan förekommande morfinliknande peptider med smärtstillande effekt). Peptiderna kan också kallas exorfina.


Som ett resultat av detta finns det en ökning av opioid aktivitet som leder till många autistiska symptom. Forskare har funnit ökade nivåer av dessa exorfina peptider i blod och urin hos barn med autism. Exorfina peptider kan härleddas från partiellt spjälkade proteiner, speciellt då från livsmedel som innehåller gluten och kasein. Till exempel kallas en exorfin peptid( IAG) som härrör från gluten i vete, denna peptid har hittats hos 80 % (!) av autistiska patienter.


Vissa experter tror att en brist på zink och vitamin B6, som är nödvändig för en fungerande produktion av magsyra och proteinsmältning, att brist kan bidra till dålig smältning av proteiner - vilket leder till ofullständigt nedbrutna peptider eller exorfina peptider som efterliknar kroppens egna naturliga opioider.


Stöd för denna hypotes har kommit från många anekdotiska rapporter om dramatiska förbättringar hos barn med autism när kasein (proteinet i mjölk) och gluten (protein i vete, korn och råg) togs bort från deras kost. Man kunde direkt konstatera att halterna av exorfina peptider i blodet minskade till normala nivåer och att symtombilden för autism förbättrades.


Många föräldrar till autistiska barn har rapporterat att deras barn upprepat behandlats med långvariga kurer av antibiotika för t.ex öroninfektioner eller luftvägsinfektioner under barnets första levnadsår. Barnen fick dessa behandlingar innan de diagnostiserats för autism.


Överexploatering av bredspektrumantibiotika är som ett dubbelkantat svärd. Antibiotikan dödar både de godartade och skadliga bakterier i mag-tarmkanalen, vilket i sin tur kan försvaga eller skada tarmmembranen. Detta tros orsaka en gastrointestinal störning som kallas "läckande tarm". Risken är då påtaglig att ofullständigt nedbrutna molekyler som inte bör absorberas av tarmen, kommer in i blodomloppet


En studie där det ingick 60 autistiska barn med gastrointestinala symtom, hade över 90 % av dem kroniskt inflammerade tarmar som ett resultat av bakteriell infektion.

I andra studier har man noterat brist av essentiella fettsyror hos barn med autism. Forskning har visat att en del autistiska barn har ett defekt enzym som avlägsnar de essentiella fettsyrorna från hjärnans cellmembran snabbare än normalt.
Autistiska barn behöver en högre dos av essentiella fettsyror än barn i medeltal. Komplettering med omega-3 fettsyror visar på kliniska förbättringar i beteende, humör, fokus och koncentration, spontant tal, fantasi, tankeprocess, och i sömnmönstret. Tillskott av Omega-3-fettsyror bromsar upp aktiviteten hos det defekta enzymet, och detta gör det möjligt att bygga upp nivåerna av de essentiella fetterna i hjärnvävnaderna.


*NOT. Om modern inte äter fet fisk eller får i sig tillräckligt med omega-3 fettsyror i kosten, kan detta påverka utvecklingen av barnets hjärna under graviditeten. Den grå substansen i hjärnan består till ca 60 procent fett, varav ungefär en tredjedel är DHA - en omega-3-fettsyra. DHA används av hjärnan för att bygga upp sin grundläggande struktur och är därmed avgörande för en normal utveckling av hjärnan, liksom för ett psykiskt välbefinnande.

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...