/>
loading...

Gluten - Celiaki - Mjölk - Bröstcancer - Prostatacancer - Hormoner - Mejeriprodukter
Det har nu visat sig hur skadlig vår oskyldiga mjölk och mejeriprodukter egentligen är för vår kropp.

Hos personer som lagt om sin kost till Glutenfritt uteblir många gånger återhämtningen och tarmslemhinnan förblir slät, det har då visat sig att när uteslutning av även mjölk och mejeriprodukter sker så återfår tarmen sitt normala tarmludd och näringsupptaget fungerar som det ska.

Alltså kan man nu direkt börja förstå vidden av och hur skadligt vart dagliga leverne är med det högraffinerade spannmålet och den sönderprocessade och hormonstinna moderna mjölken.

Komjölkens misstänkta roll genom ost och andra mejeriprodukter vid hormonberoende cancer.

(De inkluderar cancer i testiklar, prostata och bröst.)

Kopplingen mellan cancer och kosthormoner - östrogen i synnerhet - har varit en källa till stor oro bland forskare, men det har inte studerats ingående och diskuteras.

Bland de rutter av människors exponering för östrogener, är man mest oroade över komjölk, som innehåller betydande mängder av kvinnliga könshormoner,
Mejerierna står för 60 procent till 80 procent av det konsumerade östrogenet.


Vissa forskare vill nu dra paralleler mellan moderna mäns tidiga "tunnhårighet" och även sämre spermiekvalitet till konsumptionen av mjölk med höga halter av kvinnliga könshormoner.

En del av problemet verkar bla vara mjölk från moderna mjölkgårdar, där korna mjölkas ca 300 dagar om året. För mycket av den tiden, är kon gravid. Ju senare i graviditeten en ko är, desto mer hormoner verkar i hennes mjölk som är olämpligt för människan.

I en studie av modern mjölk i bla Japan, fann man att den innehöll 10 gånger mer progesteron, ett annat hormon, än obehandlad mjölk från tex Mongoliet.

Vid traditionell vallning i samhällen som Mongoliet, mjölkas korna för livsmedelsframställning endast fem månader om året, och vid graviditet, bara i ett tidigt skede. Följaktligen är då påvisade halter av hormoner i mjölken avsevärt mycket lägre.

Mjölken vi dricker i dag är helt olik den mjölk som våra förfäder drack då utan synbar skada för 2.000 år sedan, mjölken vi dricker idag är absolut INTE bland naturens perfekta mat.

Tidigare studier bekräftar att konsumption av mejeriprodukter avsevärt ökar risken för vissa cancerformer.

I en studie jämfördes kost och cancer i flera länder. Den visade att mjölk och ost konsumtionen är starkt förbunden till förekomsten av testikelcancer bland män åldrarna 20 till 39.
Högst resultat påvisades i länder som Schweiz och Danmark, där ost är en nationell mat, och lägst i Algeriet och andra länder där mejeriprodukter inte är så allmänt konsumeras.

Cancerfall kopplade till mejeriprodukter kan snabbt förändras. Under de senaste 50 åren i Japan, har tidvis sjunkande priser på mejeriprodukter kopplats ihop med ökad konsumption med stigande dödstal i prostatacancer - från nära noll per 100.000 fem decennier sedan till 7 per 100.000 i dag.

Smör, kött, ägg, mjölk och ost är inblandade i hormonberoende cancer i allmänhet.
Bröstcancer har kopplats särskilt konsumtionen av mjölk och ost.

I en annan studie, där råttor matas med mjölk visas en högre incidens av cancer och att utveckla ett större antal tumörer än hos de råttor som endast drack vatten.

Det finns över 15 olika hormoner i komjölken (av över 50) som är direkt olämpliga för människan.

En annan aspekt till sjukdomar och cancer är importerade mejeriprodukter från genetiskt modifierade nötkreatur som avger tillväxthormonet (rBGH) i bla mjölken som då ökar cancerrisken.

Även spår av olika läkemedel har påvisats i komjölken.
CANCER, REAKTIONER OCH MJÖLKKONSUMTION
Många människor är inte medvetna om riskerna med mjölkkonsumptionen !


Bröstcancer / prostatacancer Epidemiologisk forskning tyder på ett samband mellan konsumtionen av mjölk och minst två typer av cancer är vanligare i Europa och Nordamerika nämligen bröst-och prostatacancer.
Ingen mjölk, ingen bröstcancer. I Asien, där många människor inte dricker mjölk alls, tenderar bröstcancer vara ytterst sällsynt. På den kinesiska landsbygden, till exempel, bland kvinnor mellan 35 och 64, fann man att dödsfall i bröstcancer i genomsnitt var 8,7 per 100.000, jämfört med 44 per 100.000 i USA, cirka en 5-faldig skillnad !
Högre Mjölk konsumtion, högre bröstcancer risk. En jämförande studie som publicerades 1989 visade att i Europa var två områden med högre mjölkkonsumtion (Skandinavien och Nederländerna) representerade med högre antal bröstcancer fall.
Högre Mjölk konsumtion, högre prostatacancer risk. Män löper sannolikt större risk att dö av prostatacancer i länder där konsumtionen av mejeriprodukter är hög än i länder där den är låg. En studie publicerad redan 1977 visade att 10 män dör av prostatacancer i Västeuropa för var och en som dör i Asien.
Två stora studier gällande prostatacancer. Två stora amerikanska studier (2000) har kopplat mejeri konsumtionen direkt till prostatacancer. I Health Study, spårade forskare 20.885 manliga läkare över 10 år. De som konsumerade minst 2 ½ portioner av mejeriprodukter per dag var risken 30% högre att utveckla prostatacancer än hos läkare som konsumerade mindre än en halv portion.
Mejeriprodukter ökar risken för metastaserande prostatacancer. I en studie från 1999 fann man att hos nästan 50.000 män som konsumerade totalt mer än 2.000 milligram kalcium per dag höjde risken för metastaserande prostatacancer mer än 4 -faldigt.
Den mer kalcium, desto fler frakturer. Skillnaderna mellan kalciumintag och benhälsa kan ses över hela världen. Ju mer kalcium (mjölk) som konsumeras, desto mer mottagliga för tex höftfrakturer. Människor som konsumerade de högsta nivåerna av mejeriprodukter (nordamerikanska och nordeuropeiska nationer) tar in två eller tre gånger mer kalcium, men ändå bryter dessa 2-3 gånger mer ben än personer med de lägsta kalcium (mjölk) intag (asiater och afrikaner).Här skall dock den västliga konsumptionen av spannmål vägas in som orsakar skador på tarmslemhinnan (Glutenintolerans) och bristsjukdomar.

• Mjölk från människor.
Den mänskliga modersmjölken är bäst för människors barn.
Komjölk är bäst för en kons kalvar.

Det som är bra och egentligen avsett för kons kalvar är
inte nödvändigtvis bra för människors barn eller vuxna.

" konstigt nog att vi människor de enda arter som
suger från en annan art "

• Onaturliga Hormon reaktioner. Komjölken stimulerar
onaturligt tillväxthormoner i kroppen som ökar risken
för olika sjukdomar och övervikt.• Mjölk: Är inte för starka ben, Komjölk gör absolut inte vad
som påståtts - att bygga starka ben, eftersom nyare
studier tyder på att människor kan behöva mindre kalcium
och bättre former av kalcium än just mjölken att bygga
starka ben..
Andra livsmedel, inklusive olika grönsaker och baljväxter,
är en bättre källa till kalcium än den dåliga transportören - komjölken.

Varje klunk komjölk innehåller hormon från följande organ i kon:

hypofysen, hypotalamus, bukspottkörtel, sköldkörtel, bisköldkörtel, binjurar,
könskörtlar och tarmhormoner, prostaglandiner och neuropeptider.
Mjölken du intar verkar fortfarande vara vit och ren, men vad som följer är en
lista över bioaktiva ämnen i mjölken:

Hypofyshormoner (PRL, GH, TSH, FSH, LH, ACTH Oxytocin)
Steroidhormoner (estradiol, östriol, progesteron, testosteron, 17-ketosteroider,
kortikosteron, D-vitamin)

Hypotalamushormoner (TRH, LHRH, somatostatin, PRL-hämmande faktor,
PRL-releasing faktor, GnRH, GRH) Gastrointestinala peptider
(Vasoaktiva intestinala peptider, Bombesin, cholecystokinin, gastrin,
Gastrin hämmande peptid, bukspottkörtel peptid, Y-peptid, substans P, Neurotensin)

Övrigt:

Vita blodkroppar från kon, antibiotika, sulfapreparat, PUS från infekterade juver, mm mm

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...