/>
loading...

Sköldkörtel - Gluten - Celiaki - Autoimmuna - sjukdom - Gravés - Hashimotos

Ny studier (ej sverige) visar att ett betydande antal patienter med autoimmun sköldkörtelsjukdom har också Celiaki i botten , man fann också att autoantikroppar (dvs sköldkörtelantikroppar) försvann efter 3 till 6 månader i en Glutenfri diet."


Celiaki, som ibland kallas Glutenintolerans gör det svårt för kroppen att ordentligt ta upp näringsämnen från mat. Symtomen omfattar olika mag/tarmproblem, återkommande uppblåsthet och smärta, illamående, anemi, gas, stickningar domningar i benen, sår inne i munnen, smärtsamma hudutslag på armbågar, knän och skinkor, kramper, nässelutslag, muskelvärk och värk , diarré och förstoppning, med mera.


Vid obehandlad Celiaki mer än fördubblas riskerna att utveckla olika cancerformer i matsmältningssystemet.


Forskarna fann vid undersökningen att övervägande delen som diagnostiserats för autoimmun tyreoidit också hade Celiaki. Studien fann också att odiagnostiserad Celiaki faktiskt kan vara en del av just den process som utlöser en underliggande autoimmun sjukdom. I sina slutsatser skrev de: "Vi tror att odiagnostiserad Celiaki kan orsaka andra sjukdomar genom att slå mot några ännu okända immunologiska mekanismer, då det visar sig att patienter med obehandlad Celiaki faktiskt producerar organ-specifika autoantikroppar..!"


Forskarna föreslår nu att patienter med autoimmun thyreoidit "kan dra nytta av en screening för Celiaki för att eliminera symptom och minska risken för att utveckla andra autoimmuna sjukdomar."


Detta är viktig ytterst viktig information för patienter som diagnostiserats för någon sköldkörtelsjukdom (tex Hashimotos, Graves sjukdom), som är oftast får höra att det inte finns någonting som kan göras för att minska antikroppsnivåer, eller för att förbättra den "autoimmuna" aspekten av deras sköldkörtelproblem detta trots att det inrapporterats om effekterna av kost och näring på antikroppsnivåer, visar denna forskning vetenskapligt hur kost kan i själva verket har en ytterst viktig roll i autoimmuna reaktioner.


För att diagnostisera Celiaki, kan läkaren ta ett blodprov för att mäta nivåerna av antikroppar mot Gluten. Dessa antikroppar kallas antigliadin, anti-endomysium och antireticulin. En preliminär diagnos av Celiaki kan dock enkelt bekräftas av en helt Glutenfri diet, eller i mer extrema fall, biopsi.
DOCK ska nämnas att inget av dessa prover är 100% tillförlitliga !


Alltså om du har Celiaki , har du också en högre risk för att utveckla autoimmuna sköldkörtelsjukdomar . Upp till 10% av personer med Celiaki har en autoimmun sköldkörtel sjukdom/påverkan. Vid Glutenintolerans/Celiaki visar sig ofta andra autoimmuna sjukdomar, framför allt typ 1-diabetes , reumatoid artrit och autoimmuna leversjukdomar ,mm


Underlag och undersökningar pekar mer och mer på Gluten som en bov i uppkomsten av sköldkörtelsjukdomar. Celiakipatienter som intar en strikt Glutenfri kost kan kraftigt minska sina risker att utveckla en autoimmun sköldkörtelsjukdom.


Hos personer med en autoimmun sjukdom, angriper kroppens egna vita blodkroppar av ”misstag” kroppsegna organ eller andra typer av egen vävnad. De vita blodkropparna angriper slemhinnan i tunntarmen vid Celiaki. Vid en autoimmun sköldkörtelsjukdom, angriper dom vita blodkropparna sköldkörteln, som är en körtel i halsen som styr kroppens ämnesomsättning.


Autoimmuna sköldkörtelsjukdomar påverkar sköldkörteln till att bli antingen överaktiv (Graves sjukdom) eller underaktiv (Hashimotos sjukdom).


Vid Graves sjukdom , så pumpar sköldkörteln ut för mycket av hormonerna tyroxin, kända som T4 , och trijodtyronin, eller T3 . Kvinnor över 20 år har den högsta risken för detta tillstånd, men även män är i riskzonen. Symptom på överaktiv sköldkörtel är, sömnsvårigheter, irritabilitet, viktminskning, värmekänslighet och muskelsvaghet. Graves sjukdom också kan utveckla utstående ögon och en märkbar struma.


Vid Hashimotos sjukdom, producerar sköldkörteln för lite T3 och T4. Symptom vid låg sköldkörtel aktivitet är, trötthet, viktökning, svaghet, känslighet för kyla, värkande muskler och stela leder, förstoppning och svullnad i ansiktet. Återigen har kvinnor här en högre risk för sjukdom än män.


TSI övervakning (tyreoideastimulerande immunogloblulin )är särskilt viktig under graviditet, eftersom förhöjda nivåer, särskilt i tidig graviditet och under tredje trimestern, vilket annars är en riskfaktor för fetal eller neonatal tyreoideadysfunktion. Moderns TSD antikroppar kan överföras till det ofödda barnet via moderkakan, vilket kan påverka och gör ett barn hypertyreoid i livmodern eller vid födseln. Forskning har visat att så många som 10 procent av gravida kvinnor med förhöjda TSI också faktiskt föder hypertyreoida barn.


Återigen visar sig spannmålet ha en viktig roll i uppkomsten av moderna sjukdomar.

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...