/>
loading...

Endometrios - Glutenintolerans - Celiaki - Autoimmuna sjukdomar
Endometrios är en modern sjukdom.

Endometrios (från endo , "inne", och Metra , " livmoder ") är en gynekologisk sjukdom där livmoderslemhinne
-liknande celler verkar och frodas i områden utanför livmodern , oftast på äggstockarna.

Förekomsten av livmodervävnad utanför livmodern rapporterades för första gången för ca 300 år sedan år 1696 av Sabiard. Efter sekelskiftet, och särskilt på 1920-talet har det uppdagats att livmodervävnad utanför livmodern är ansvarig för smärtsamma menstruationer, bäckensmärta, smärta vid samlag och infertilitet.

En sjukdomshistoria och en fysisk undersökning kan i många fall leda till misstänke om endometrios. Kirurgi är det enda sättet för att korrekt diagnostisera endometrios genom laparoskopi eller andra typer av operationer med lesionen biopsi. Diagnosen baseras på karakteristiska utseende av sjukdomen, och kan bekräftas av en biopsi.

Teori börjar nu komma i dagen att endometrios är en autoimmun sjukdom
och det kan kopplas till ett nedsatt immunförsvar pga matintolerans.

Att man återfinner överkänslighet mot tex vete och mejeriprodukter hos personer med endometrios är inte ovanligt och att man även i många fall funnit en obehandlad Glutenintolerans/Celiaki i botten.

Symptom som förekommer är påfallande lika symptomen som uppträder vid Glutenintolerans/Celiaki:
Förstoppning
Kronisk trötthet
Tunga eller långa okontrollerbara menstruationer
Gastrointestinala problem, bland annat diarré, uppkördhet och smärtsam defekation
Extrem smärta i ben och lår
Ryggsmärta
Smärta vid samlag
Smärta från sammanväxningar som kan binda en äggstock på sidan av bäcken väggen, eller de kan sträcka sig mellan urinblåsan och tarmen, livmoder, etc.
Extrem smärta med eller utan närvaro av menstruation
Pms
Små febertoppar
Huvudvärk
Depression
Hypoglykemi (lågt blodsocker)
Ångest
Endometrios har även kopplats till sköldkörtelrubbningar och dessa sköldkörtelrubbningar/påverkan ser man ofta vid Glutenintolerans/Celiaki.

Komplikationer av endometrios är:
Intern ärrbildning
Sammanväxningar
Cystor i bäcken
Chokladcystor i äggstockarna
Brustna cystor
Blockerad tarm / tarmobstruktion

Dessutom diagnostiseras ofta kvinnor med endometrios för gastrointestinala symptom som efterliknar Irritable bowel syndrom (IBS), som orsakas av Glutenintolerans/Celiaki.

Det finns nu ett större intresse i västvärlden att mer ingående studera
förhållandet mellan endometrios och kopplingarna till autoimmuna sjukdomar, allergiska reaktioner, mm

En märklig och intressant iakttagelse är att risken för att utveckla endometrios är lägre hos rökare.

En systematisk genomgång under 2010 på alla föreslagna biomarkörer för endometrios i serum, plasma och urin kom till slutsatsen att ingen av dessa kan användas med tillfredställande resultat för att påvisa endometrios.

Den biomarkör som har använts som klinisk praxis under de senaste 20 åren (CA-125) har inte heller visat sig vara tillförlitlig i detta fall.

Fall finns rapporterade där man märker en tydlig förbättring vid strikt uteslutande av Glutenhaltigt spannmål och då även samtidigt uteslutandet av mejeriprodukter i alla former.

Not** I dom områden i världen där man inte brukar spannmål som vete, korn, råg, havre samt komjölksprodukter finns knappt inga fall alls av endometrios rapporterade eller dokumenterade**

Mer om detta intressanta ämne kommer att publiceras.....

Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...