/>
loading...

Fibromyalgi kan direkt knytas till glutenintolerans och celiaki!*Inlägget uppdaterat 2013, 2015, 2017 och 2018


Fibromyalgi (muskel-vävnadssmärta). Sökord: glutenintolerans, glutenkänslighet, kasein, laktosintolerans, histamininducerad födoämneskänslighet, födoämnesintolerans, födoämnesallergi.

"Vi ha icke med sjukdomar att göra utan livsföringsfel. Avskaffa livsföringsfelen och sjukdomarna skola försvinna av sig själva".

Citat av hälsopionjären Are Waerland År 1943

Visst är det helt rätt, livsföringsfelen vi idkar måste vi lära oss att förstå och ta oss ur dessa genom att införskaffa kunskap, och då framförallt rätt kunskap. Många identifierar sig med sin sjukdom och vill inte ha hjälp, utan fäller omedelbart ut taggarna och attackerar dem som visar att det kan finns lösningar på problemen.

Fibromyalgi är en sjukdom som går bakåt i tiden även innan år 1900, fast då var den väldig ovanlig mot vad den är idag. Att den ökat lavinartat har sina givna och självklara orsaker som många blundar hårt för.

Feldiagnos

Diagnosen fibromyalgi kan ibland vara en feldiagnos. Genom att förstå reaktion mot vissa livsmedel så kan man komma fram till underliggande problem och att muskelvärken kan ha en koppling till något annat, som t.ex. histaminintolerans vilket är något som allt mer börjar komma i dagen.

Den som lägger om sin kost fri från gluten (vete, korn och råg, i vissa fall även havre och ris) samt mejeriprodukter och känner att besvär kvarstår, ska fundera över sin känslighet för histamin och därmed reducera källor till histamin i kosten. Enklaste vägen är att göra upp en dagbok vad man stoppar i sig under dagen och sedan kartlägga detta. Histamin kan utöver att orsaka mängder av olika besvär även utlösa muskelvärk i kroppen. Enkla saker kan vara fortsatt utlösande som t.ex. banan och kaffe vilka båda är källor till histamin i olika nivåer.

Tyramin är en annan källa till besvär för dem med fibromyalgi. Tyramin finns i följande livsmedel och kan ge vissa reaktioner, men framför allt hos vissa känsliga: Apelsin, Avocado, Banan, Hallon, Kakao, Makrill (rökt), Plommon (röda), Sardeller (konserv), Sardiner (konserv), Surkål.

Födoämnesintoleranser kan också bidra till bildning av histamin eftersom man när man utsätts för dessa utlöser frisättning av kroppseget histamin från mastceller i tarmen. Vissa individer har också en känslighet genom överförekomst av mastceller och då måste man följa en låghistaminkost resten av livet. Men dessa individer är få. Så problematiken är för dem med fibromyalgi är en snårskog.

Vinnaren är läkemedelsindustrin

Fibromyalgi är en sjukdom som genererar pengar i kassan till läkemedelsbolag och intresset att "lösa" sjukdomens grundproblematik är man inte intresserade av. Lika lite är man intresserade av att finna "cancergåtans" lösning, då det är en kassako för läkemedelsindustrin (kemoterapi) och även nödvändig sjukdom i samhället, sett ut bejakarnasögon.

Bevakning och screening av nätet och sociala medier pågår kontinuerligt från dem med ekonomiska intresse i sjukdomar, för att förhindra att alternativa lösningar blir kända. Nåväl vi går vidare..

Fibromyalgi är också en sjukdom/tillstånd som direkt kan knytas till glutenintolerans/celiaki men även mejeriprodukter. Allt fler som lider av detta tillstånd och som väljer en kostomläggning märker radikala förändringar på kort tid. Studier har också uppmärksammat att känslighet för gluten (NCGS) utan tecken på celiaki spelar en roll och att en glutenfri kost har positiva effekter.

Syndromet fibromyalgi, är ett syndrom som idag klassas in i kategorin "moderna sjukdomar", har under dom sista 50 åren ökat markant i västvärlden och FM är ett överrepresenterat sjukdomstillstånd bland kvinnor.
Se även: Fibromyalgia and non-celiac gluten sensitivity: a description with remission of fibromyalgia

Syndromet var delvis känt redan under biblisk tid och i modern tid omskrevs tillståndet åren 1904-1914 som "fibrositis", först i början av 1980-talet blev tillståndet benämnt fibromyalgi och det förknippades med ömma punkter, dominerande trötthet och sömnbesvär, Colon Irritable (IBS) och RLS (restless legs syndrom).

Eftersom det lätt kan förväxlas med närbesläktade problem som polymaglia reumatica (PMR), inflammatorisk artrit (RA), Spondylit artrit, autoimmuna bindvävssjukdomar, Sjögrens syndrom, Ehlers-Danlos (EDS), Systemisk lupus erythematosus (SLE), myalgi med mera, bör man utredas noga (mer om detta längre ned i artikeln).

ACR-90 klassificering.

ACR-90 klassificeringen av fibromyalgi, dvs. kriterium för att ställa och uppfylla diagnosen kom 1990.

(ACR-90 kortfattat)

*Kroniskt utbredd smärta i muskulaturen i kroppens 4 kvadranter.(vänster-höger-över-under)

*Minst 3-6 månaders varaktighet.

*Minst 11 av 18 aktiva "tenderpoints" som ger obehag/smärta vid beröring/tryck.

Inom läkarkåren myntades en gång skämtsamt benämningen "SVB" (sveda-värk-bränn-kärring) på kvinnliga patienter med fibromyalgi.

Dom som diagnostiserats för denna sjukdom/ tillstånd och på ordination eller eget bevåg gått över till en strikt gluten/laktosfri kost (tom helt mejerifri) har märkt tydligt att besvären avklingar och efter en längre tids strikt kost försvinner besvären ofta nästintill helt. När det gäller mjölk och då särskilt kommersiell mjölk - har det länge varit känt för att driva på symptomen på fibromyalgi. Sedan ska man känna till att laktos (mjölksocker) kan hindra upptag av t.ex. magnesium. Dom som efter en besvärsfri tid åter valt att prova glutenhaltig kost (även mejeri i en del fall) märker att besvären återvänder tämligen snabbt igen.

Vissa fibromyalgipatienter som förbättrats genom strikt kost kan märka tecken på en liten försämring (sällsynta fall) vid större konsumtion av socker eller frekvent användande av livsmedel innehållande sötningsmedlet Aspartam (Light-produkter). Histaminfrisättning vid fibromyalgi och specifikt den "hjärndimma" (brainfog) och påtagliga trötthet som drabbar många har man tittat närmare på.

Konstgjorda sötningsmedel

En studie som publicerades i Annals of Pharmacotherapy år 2001, visade att patienter med fibromyalgi som undviker aspartam liksom smakförstärkare MSG, kände sig bättre överlag.Andra konstgjorda sötningsmedel som sackarin och stevia verkar inte ha samma effekt som aspartam. Vitt raffinerat socker ska givetvis helt tas bort ur kosten, likaså kaffe som är histamintriggande.

*Skadorna på tarmen pga gluten (perforering-läckande tarm) brukar också ge upphov till "multiallergier", detta är viktigt att tänka på även sedan man gått över på en strikt kost och att man då även "sorterar" bort andra livsmedel som man misstänker att man inte tål för att återhämtningen ska bli tillfredsställande.

Minst 2-3 % (siffran är troligen mycket högre) av befolkningen i landet beräknas lida av syndromet fibromyalgi varav ca 90 % är kvinnor.Bland kvinnor med fibromyalgi hittas ofta de glutenrelaterade skadorna Colon Irritable och IBS i botten.

Rött kött och griskött ÄR histamintriggande

Röster runt om i västvärlden höjs av allt fler att patienter med fibromyalgi bör grundligt utredas för glutenintolerans/celiaki och vissa anser att patienterna direkt ska ställas in på en glutenfri och helt komjölksfri kost (i vissa fall även slopande av rött kött men även också griskött som kan framkalla histaminrelaterade reaktioner) för att den vägen utröna ev underliggande sjukdom som t.ex glutenintolerans/celiaki som inte alltid kan påvisas i blodprover.

Personer med syndromet fibromyalgi har oftast i botten någon av följande sjukdomar utöver redan ovan nämnda, som ofta sätts i samband med glutenintolerans/celiaki:

*Celiaki

*Fertilitetsproblem

*IBS

*Osteoporos

*Endometrios

*Sjögrens syndrom

*Kroniskt trötthetssyndrom

*Multipel Skleros

*Raynauds fenomen

*Hypoglykemi

*Interstitiell cystit

*Chrons sjukdom

*Anemier, med mera

Glutenkänslighet utan celiaki (NCGS-Non-celiac gluten sensitivity) och fibromyalgi
(NCGS betyder att en person som inte har celiaki d.v.s. glutenintolerans men som ändå får en reaktion när de äter gluten).

I en intressant studie som publicerades i mars 2015 skriver forskarna bland annat:

"Celiaki är en autoimmun sjukdom med ett brett spektrum av reumatiska manifestationer, vilket bör beaktas av reumatologer. Incidensen av NCGS är troligen högre än den för celiaki, med liknande symptom men det är svårt att diagnostisera på grund av bristen av specifika diagnostiska tester".

I den här artikeln, uttrycker man hypotesen som bygger på rimliga argument och kliniska observationer att NCGS förknippas med ett brett spektrum av reumatiska manifestationer som inkluderar fibromyalgi, spondylartrit och systemiska autoimmuna sjukdomar.

"Erfarenhet visar att viktiga kliniska data tyder på att förekomst av NCGS är en svår asteni av okänd etiologi, kliniska data bör särskilt beaktas när en patient med en systemisk sjukdom har associerade symptom på fibromyalgi, oral afte (blåsor i munnen), tillhörande gastrointestinala symtom, järnbristanemi och att det ofta finns en släkting med celiaki.

Den uppenbara nämnaren (förbättring) som observerades efter införandet av en glutenfri diet, observerades vid manifestation av fibromyalgiliknande symtom, vid artrit och sakroiliit, leder oss att tro att glutenkänslighet kan spela en etiologisk och patogen roll som fungerar som en utlösare hos vissa patienter med systemiska autoimmuna sjukdomar".

Fibromyalgi v/s Spondylartrit?

Kronisk ryggsmärta är något som många med fibromyalgi ofta påtalar och som kan vara en del i en generaliserad smärta, men ingår även som en tidig komponent vid inflammatorisk ryggsjukdom, det som numera kallas spondylartrit.

Spondylartrit är ett paraplynamn för flera olika reumatiska diagnoser t.ex ankyloserande spondylit (AS) tidigare även kallad för Bechterews sjukdom, psoriasisartrit, artrit vid samtidig förekomst av inflammatorisk tarmsjukdom, odifferentierad spondylartrit, reaktiv artrit och juvenil idiopatisk artrit.

Spondylartrit är en typ av artrit som angriper ryggraden och hos vissa människor även lederna i armar och ben, men det kan också ingripa huden, tarmen och ögon. Det vanligaste symptomet hos flesta patienter är ländryggssmärta.

Det man kan tänka på är följande:
• Morgonstelhet i ryggen/bröstet som kvarstår mer än 30 minuter?
• Minskar ryggsmärtan/stelheten vid rörelse, men kvarstår vid vila?
• Vaknar på morgontimmarna av smärtor i ryggen?
• Smärtor från skinkorna som alternerar mellan höger och vänster sida?
• Förutom ryggvärk, har du haft symtom från andra leder?
• Förutom ryggvärk, har du haft symtom från andra organ, t ex ögon, senor?
• Problem med psoriasis eller annan hudsjukdom?
• Finns det reumatisk ryggsjukdom i släkten?
• Någon inflammatorisk tarmsjukdom?

Återhämtning - tillfrisknande

Fler fallbeskrivningar av fibromyalgi visar som sagt på god återhämtning på en glutenfri diet vid symtom på kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi.

Själv har jag stor erfarenhet av just detta då jag hjälpt väldigt många att bli både fria från besvären och fått besvären rejält lindrade genom att strikt följa en gluten och mejerifri kost, och där man i mesta möjliga mån undviker rödvin, kaffe, raffinerat socker, starka kryddor och röda grönsaker (histaminkällor) som tomat, röd paprika, röd chili med mera. Se gärna mer om kosthållningen i Stora Kosthandboken.

Vegetarisk kost ger lindring

En mindre studie som publicerades i Complementary and Alternative Medicine år 2001 visade att patienter som åt en vegetarisk kost märkte en radikal lindring av symtom på fibromyalgi.

Att äta en vegetarisk måltid (glutenfri) betyder att du inte äter du kött, fjäderfä eller fisk, men det ingår ägg eller mejeri. Om det är en vegansk måltid (glutenfri), hoppar du över allt som kommer från djur, inklusive mjölk, ost och ägg (histaminkällor). En vegansk koststil är således att föredra då den innehåller färre källor till histamin.

Genom att få bort belastning från mättade fetter och kolesterol och samtidigt förse kroppen med fiberrik icke ruttnande föda (vegansk kost) ger bevisat lindring. De som provat detta alternativet har börjat lite lätt, och inte satsat veckans alla 7 dagar att leva vegetariskt. Många har märkt lindring genom att kanske bara äta helvegetariskt eller veganskt 2-3 dagar i veckan.

Givetvis ska veckans alla 7 dagar vara fria från gluten och man undviker således vete, korn och råg i alla former. Vetestärkelse som ingår i många glutenfria produkter reagerar en del emot och då får man även ta bort detta.
Bild ovan: "tenderpoints" för fibromyalgiOBS! Ämnet är högintressant och inlägget kommer att uppdateras i mån av tid, så glöm inte att bokmärka sidan!
*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017 (omtryckt och uppdaterad Maj 2018). I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken (också omtryckt och uppdaterad Maj 2018).
Du hittar böckerna här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äterReferenser:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26838498
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26808363
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25786053
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25485857
C. Isasi,I. Colmenero,F. Casco,E. Tejerina,N. Fernández,J.I. Serrano-Vela
Fibromyalgia and non-celiac gluten sensitivity: a description with remission of fibromyalgia
Rheumatol Int, (2014)
Ovan länkinnehåll kan laddas hem som pdf-fil: Här
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24728027
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25119831
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11708429
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26990286
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26122473
Should We Look for Celiac Disease in Fibromyalgia/IBS Patients?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24283458
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24209578
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15361320
http://www.nature.com/ajg/journal/v98/n11/full/ajg2003599a.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26190965
http://www.reumatologiaclinica.org/en/non-celiac-gluten-sensitivity-rheumatic-diseases/articulo/S2173574315001112/
http://www.reumatologiaclinica.org/en/chronic-fatigue-syndrome-non-celiac-gluten/articulo/S2173574314001762/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4209093/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24533607
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25245857
Gluten-free diet in the management of patients with irritable bowel syndrome, fibromyalgia and lymphocytic enteritis
Functional bowel symptoms,fibromyalgia and fatigue:A food-induced triad?
Clinical impact of a gluten-free diet on health-related quality of life in seven fibromyalgiasyndrome patients with associated celiac disease


Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...