/>
loading...

D-vitaminbrist - Glutenintolerans - Celiaki. D-vitaminets betydelse !

D-vitaminets betydelse.D-vitamin är ett fettlösligt vitamin, även känt som "kalciferol"

D-vitamin transporteras i blodet till levern, där det sedan omvandlas till prohormonet kalcidiol .
Cirkulerande kalcidiol kan sedan omvandlas till kalcitriol , den biologiskt aktiva formen av vitamin D

När D- vitaminet syntetiseras i njurarna, cirkulerar kalcitriol då som ett hormon , som reglerar bland annat halten av kalcium och fosfat i blodet, att främja en sund mineraliseringen, tillväxt och remodellering av ben, och förebyggande av hypokalemisk tetani .

D-vitaminet är avgörande för vår hälsa. Cancer, diabetes, MS, depressioner, reumatoid artrit och barnlöshet kan uppkomma som en följd av just brist på detta viktiga vitamin.

Hos patienter som fått diagnosen MS (multipel skleros) har i minst 60% av fallen konstaterats låga nivåer av D-vitamin, (Glutenintolerans/Celiaki orsakar malabsorption som ger brist på just det viktiga D-vitaminet.)

Vitaminet har 3 viktiga funktiioner, reglera immunförsvaret,cellväxt och reglering av kroppens hormonbalans.

*Vid Celiaki är ju som bekant tarmens slemhinna förstörd och reducerad med malapsorbtion som följd (kraftigt minskat näringsupptag) Kroppen kan då inte ta upp livsviktiga näringsämnen,vitaminer och mineraler på rätt sätt och kroppen utsätts för en "svält" på dessa livsuppehållande och nödvändiga ämnen som gör att kroppen inte kan fungera.
I vårt land har majoriteten av befolkningen brist på detta viktiga D-vitamin som ger ett väsentligt skydd mot allt från cancer till psykisk sjukdom och även infertilitet.

När det gäller vårt immunförsvar behövs D-vitaminet för att "aktivera dom sk T-cellerna. Dessa celler kan ses som kroppens egen armé som bekämpar virus,bakterier och cancerceller.
Bland annat stimulerar D-vitaminet macrofager att bilda viktiga enzymer som dödar bakterier och aktiverar immunförsvarets T och B-celler.

Vitaminet slår också på och av gener som bestämmer om immunceller utvecklar angreppsfunktioner, om dom utsöndrar vissa inflammationsmolekyler och om de aktiverar andra celler, vitaminet ser alltså till att immunreaktioner effektivt kan oskadliggöra främmande kroppar, men omvänt förhindrar det också att immunförsvaret blint angriper den egna kroppen.

Man har hittat tydliga samband mellan en D-vitaminbrist och större risk för att olika sjukdomar uppstår, när kroppens egna immunförsvar angriper nervceller (MS), insulinproducerande celler (diabetes typ 1), led och broskceller (reumatoid artrit), hudceller (barneksem och psoriasis), hår (håravfall), osv...
D-vitaminet har en central roll som regulator åt immunförsvaret.

Vid låga Nivåer av D-vitamin ses en större förekomst av autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner som tex förkylning och influensa som immunförsvaret ska bekämpa.
D-vitaminet är nödvändigt för upptaget av kalcium, fungerar inte detta kan man drabbas av Rakit (engelska sjukan) hos barn eller vuxen tillståndet av Rakit som då kallas Osteomalaci, men även benskörhet (Osteoporos) och andra störningar i benmineraliseringen.

Vitaminet stimulerar även växten av nervceller och bildning av neurotransmittorer, och vid en D-vitaminbrist kan man då sammankoppla uppkomsten av tex Schizofreni, vitaminet har även en antidepressiv effekt genom att hämma inflammatoriska reaktioner och balansera kalciumbalansen i nervsystemet.

En studie visade nyligen på tydliga samband mellan D-vitaminbrist och försämrad inlärningsförmåga,som kan vara ett tidigt tecken på Demens, tex Alzheimers, testen visade också att ju lägre nivåer av D-vitamin i kroppen desto sämre resultat kunde påvisas i mentala test, men att däremot personer med höga D-vitaminnivåer fick dubbelt så bra testvärden.

D-vitaminet har ett stort inflytande på cellväxten och vid cellförändringar, undersökningar visar övertygande
samband mellan låga nivåer av D-vitamin och ökad risk för uppkomsten av 17 olika cancerformer såsom bla bröst, prostata, njur,tarm och lungcancer.
Cancer beror på okontrollerad celldelning och här ingriper D-vitaminet för att döda dessa celler.
I sin aktiva form fungerar D-vitaminet som ett hormon.

Immunförsvaret är både vår vän och fiende.

Lider kroppen brist på D-vitamin kan inte T-cellerna aktiveras och det är då fritt fram för fienden att etablera sig.

Patienter med D-vitaminbrist har oftast sekundär hyperparathyreoidism. Biokemisk ses detta som förhöjd s-PTH och s-alkalisk fosfatas, men oftast normalt s-kalcium.

D-vitaminstatus kan bestämmas vid mätning av s-25(OH)-vitamin-D

*Zink har stor också en betydelse för D-vitaminets funktioner, bla så påvisar Zinkbrist ett färre antal av T-celler (mördarceller) i kroppen, Zinkbrist är också en effekt av Celiaki och näringsbristen som följer i dess spår.

Att endast 1% av vår befolkning skulle lida av Glutenintolerans/Celiaki är kvalificerat "bullshit", siffran är AVSEVÄRT högre som lider av detta med tanke på att Svenska folket procentuellt är sjukast i världen....efter Amerika.

Finland föreslår att ALLA ska ha tillskott av D-vitamin tills dom är minst 18 år!
Jag brukar föreslå apotekets D-droppar i vatten (minst 10 droppar/dag) under lång tid till alla dom som påbörjar en Glutenfri kost.(utöver ev kosttillskott)

Spaltmil kan skrivas om detta viktiga vitamin, mer kommer att publiceras senare...

UNDERSKOTT AV D-VITAMIN, (påverkan och biverkan):

Bisköldkörtel, påverkan genom att kroppens kalciumnivå sjunker, mängden parathormon ökar detta kan leda till Rakit (engelska sjukan) och benskörhet.

Hjärnan, det bildas färre nervceller och färre neurotransmittorer, schizofreni och depression.

Njurar, mängden av hormonet renin ökar, högt blodtryck och vanliga hjärt kärlsjukdomar, njursten, njurgrus bildas då bla kalcium ansamlas i njurarna då det inte kan tas upp / bindas av kroppen.

Bukspottkörtel, för lite insulin insöndras till blodet och leder till Diabetes Typ 2

Könsorgan, könscellsmognaden störs,infertilitet, dålig spermiekvalitetIklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...